SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB

Chi cục Thống kê ở quận, huyện thuộc thành phố (gọi chung là Chi cục Thống kê cấp huyện) trực thuộc Cục Thống kê.
Chi cục Thống kê cấp huyện có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có trụ sở làm việc và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và tổ chức của Chi cục Thống kê cấp huyện.

BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI