Quy chế
- Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 (13/5/2019 08:52)

- Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ môn thuộc khoa (13/5/2019 08:52)

- Quy chế học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy (13/5/2019 08:39)

- Ban hành bổ sung Quy chế học viên Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính (13/5/2019 08:38)


- Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Học viện Cán bộ Thành phố (13/5/2019 08:38)

Các tin khác:
- Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Học viện Cán bộ  (13/5/2019)
- Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin - Thư viện  (13/5/2019)
- Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kế hoạch - Tài chính  (13/5/2019)
- Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Chính trị và Công tác sinh viên  (13/5/2019)
- Ban hành Quy chế tổ chức thi, kiểm tra dánh giá kết thúc môn học  (13/5/2019)
- Ban hành Quy chế về quản lý, công nhận sáng kiến  (13/5/2019)
- Ban hành Quy chế hoạt động của các Khối thi đua thuộc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh  (13/5/2019)
- Ban hành Quy chế công tác sinh viên đại học hệ chính quy  (13/5/2019)
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác văn thư lưu trữ của Học viện Cán bộ  (13/5/2019)
- Ban hành quy chế Học bổng Đồng hành cùng sinh viên học viện đối với sinh viên hệ chính quy  (13/5/2019)
- Ban hành Quy chế hoạt động khoa học  (13/5/2019)
- Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Học viện Cán bộ Thành phố  (13/5/2019)
- Quy chế quản lý Đào tạo chương trình Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính  (27/2/2019)
Tuyển sinh và thông báo
Thông báo kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 (Theo phương thức xét tuyển thẳng)


  Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 83
  Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính khóa 29
Hoạt động đào tạo
Đề án đào tạo thạc sỹ quản lý công của Học viện Cán bộ Thành phố


  Khai giảng lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng
  Thông báo thời gian nghỉ hè năm 2021 đối với sinh viên đại học
Số lượt truy cập
29775345
Liên kết web

        RSS  MAIL Nhận tin bằng Widget  Điện thoại di động