Giới thiệu sách mới
Giới thiệu sách: Khởi nguồn từ dân tộc bé nhỏ, trí tuệ vĩ đại (18/11/2013 16:01)

Danh mục sách mới tháng 9/2010 (29/7/2011 15:02)

Danh mục sách mới tháng 8/2010 (29/7/2011 15:01)

Danh mục sách mới tháng 7/2010 (29/7/2011 15:00)


Danh mục sách mới tháng 5/2010 (29/7/2011 14:57)

Các tin khác:
Danh mục sách mới tháng 04/2010  (29/7/2011)
Danh mục sách mới tháng 01/2008  (29/7/2011)
Danh mục sách mới tháng 8/2007  (29/7/2011)
Danh mục sách mới tháng 7/2007  (29/7/2011)
Danh mục sách mới tháng 01/2007  (29/7/2011)

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin tức
Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2017

Trong 2 ngày 08 và 09 tháng 9 năm 2017 tại thành phố Vũng Tàu, Đảng ủy Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2017” cho cấp ủy chi bộ. Hội nghị tập huấn nhằm bổ sung kiến thức và cập nhật các nội dung mới của Quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Trung ương thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Trung ương hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Trung ương thi hành chương 7 và chương 8 Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.


  Giảng viên khoa Đại cương đi thực tế và làm công tác xã hội tại Bình Phước
  Học viện Cán bộ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh
Giới thiệu thư viẹn
THƯ VIỆN - TƯ LIỆU


Thông tin thư viện
Thông tin tư liệu số 12/2007


  Thông tin tư liệu số 11/2007
  Thông tin tư liệu số 10/2007
Tạp chí phát triển nhân lực
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 37


  Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 36
  Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 35
Ý kiến trao đổi
Giải đáp các vấn đề cụ thể liên quan thủ tục Hành chính về chứng thực (tiếp theo) - ThS. Liêng Bích Ngọc


  Giải đáp các vấn đề cụ thể liên quan thủ tục hành chính về chứng thực - ThS. Liêng Bích Ngọc
  Một số ý kiến về bổ sung và hoàn thiện các quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp - TS. Lê Bí Bo
Số lượt truy cập
16815120
Liên kết web

        RSS  MAIL Nhận tin bằng Widget  Điện thoại di động