Tuyển sinh và thông báo
Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức - Ngạch Chuyên viên  (29/7/2011)
Thông báo chiêu sinh Đại học liên thông từ Cao đẳng - Cử nhân Kinh tế  (29/7/2011)
Thông báo chiêu sinh Đại học hệ vừa làm vừa học - văn bằng 1 - Cử nhân Kinh tế  (29/7/2011)
Thông báo chiêu sinh - văn bằng 2 - Luật Kinh tế  (29/7/2011)
Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hành chính Văn phòng - Văn thư lưu trữ khóa 40  (29/7/2011)
Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính tại chức năm 2010  (29/7/2011)
Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức - Ngạch Chuyên viên  (29/7/2011)
Thông báo chiêu sinh Đại học Luật hệ vừa làm vừa học - văn bằng 2  (29/7/2011)
Thông báo chiêu sinh Đại học Luật hệ vừa làm vừa học - văn bằng 1  (29/7/2011)
Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hành chính Văn phòng - Văn thư lưu trữ khóa 39  (29/7/2011)
Thông báo xét tuyển hệ trung cấp chuyên nghiệp năm 2010  (29/7/2011)
Thông báo tuyển sinh lớp Đại học văn bằng 2 chuyên ngành tài chính ngân hàng  (29/7/2011)
Thông báo tuyển sinh lớp Đại học vừa học vừa làm chuyên ngành kinh tế  (29/7/2011)
Thông báo tuyển sinh lớp Đại học vừa học vừa làm  (29/7/2011)
Thông báo chiêu sinh lớp Đại học Hành chính năm 2010  (29/7/2011)
Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức - Ngạch Chuyên viên  (29/7/2011)
Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hành chính Văn phòng - Văn thư lưu trữ  (29/7/2011)
Thông báo chiêu sinh  (29/7/2011)
Thông báo chiêu sinh  (29/7/2011)

Thông báo chiêu sinh (29/7/2011 17:36)

Các tin khác:
Hiển thị kết quả từ 381 - 400 trong 440 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 22
tin tức
Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 30 tháng 11 năm 2020, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho toàn thể viên chức, người lao động đang công tác tại Học viện Cán bộ.


  Nhân sự mới
  Hội nghị tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020 và năm 2020 của Cụm Thi đua số 01
Hoạt động đào tạo
Thông báo về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19


  Bế giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020
  Bế giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B23 và K69.B24, khóa học 2018-2020
Tạp chí phát triển nhân lực
Tạp chí Phát triển Nhân lực số 03 (68) 2020


  Tạp chí Phát triển Nhân lực số 02 (67) 2020
  Tạp chí Phát triển Nhân lực số 01 (66) 2020
Ý kiến trao đổi
Giới thiệu Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 (ThS. Nguyễn Thị Kim Dung)


  Tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến (ThS. Nguyễn Thị Ngọc)
  Chế định Chủ tịch nước theo Hiến pháp năm 2013 (ThS. Phạm Duy Ngọc)
Số lượt truy cập
28347288
Liên kết web

        RSS  MAIL Nhận tin bằng Widget  Điện thoại di động